Vaak krijgen zorginstellingen te maken met patiënten bij wie een dubbele diagnose wordt gesteld: verslavingsproblemen in combinatie met psychiatrische problemen, zoals schizofrenie, ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS), affectieve stoornissen en/of persoonlijkheidsstoornissen. Bij het overgrote deel van deze patiënten is bovendien sprake van een brede maatschappelijke problematiek. Deze groep leidt binnen diverse zorginstellingen dan ook regelmatig tot een grote vraag om expertise. VOF Dubbele-diagnose levert die expertise.

VOF Dubbele-diagnose levert de volgende zorg:

  • Geïntegreerde ambulante diagnostiek en behandeling (meer)
  • Geïntegreerde klinische diagnostiek en behandeling (meer)
  • Psychiatrische intensieve thuiszorg (PIT)
  • Tertiaire deeltijdbehandeling (en nazorg) 
  • Intensieve outreachende behandeling ACT, zowel in Breda als Tilburg
  • Klinische crisisinterventie voor in behandeling zijnde patiënten
  • Mentalization Based Treatment (MBT) deeltijdprogramma (meer)

Het aanbod wordt afgestemd op wensen en mogelijkheden van de patiënt. Daarnaast zijn ook de sociale- en omgevingsfactoren een belangrijk onderdeel van de behandeling. Vooral het feit dat de zorg wat al deze aspecten betreft geïntegreerd wordt aangeboden, zorgt voor optimale behandeling. Binnen de visie van VOF Dubbele-diagnose staan begrippen als 'relationship management', 'autonomie' en 'verbondenheid' centraal.

VOF Dubbele-diagnose is actief in West- en Midden-Brabant. Het programma-aanbod vindt plaats in Tilburg en Breda.