Halverwege het jaar 2004 is er een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van dubbele diagnose problematiek afgesloten tussen Novadic-Kentron, GGZ Midden-Brabant, GGZ Regio Breda en de GGZ Westelijk Noord-Brabant. Dit was een belangrijke stap in de uiteindelijke toekenning voor klinische capaciteit. Het doel van deze overeenkomst werd als volgt beschreven:

Het ontwikkelen van een transmuraal zorgaanbod voor patiënten met een dubbele diagnose vanuit een vraaggestuurde benadering. Dit onder verantwoordelijkheid van Novadic-Kentron, GGZ Midden-Brabant, GGz Regio Breda (huidige GGz Breburg) welke tot uiting komt in een gezamenlijk aanbod van ambulante en klinische opvang, begeleiding en behandeling.

Deze initiatieven worden beoordeeld op de bijdrage aan een meer efficiënte zorg dan de nu al bestaande mogelijkheden. Het samenwerkingsverband zal zodanig worden geformuleerd dat daarin wordt gewaarborgd, dat de inhoudelijke vormgeving in gezamenlijkheid kan plaatsvinden.”

Deze samenwerkingsovereenkomst resulteerde in de zomer van 2007  in een Vennootschap Onder Firma (VOF) tussen GGZ Midden-Brabant, GGZ Regio Breda (gefuseerd per 1 januari 2009 tot GGz Breburg) en Novadic-Kentron.