Huisartsen en behandelaren van GGz Breburg en Novadic-Kentron kunnen u verwijzen naar Dubbele-diagnose. Behandelaren van andere GGZ- en verslavingszorginstellingen kunnen ook verwijzen, mits u woonachtig bent in het verzorgingsgebied Tilburg/Breda.

Dubbele-diagnose is specialistische GGZ. Een verwijzing betekent vaak dat een behandeling binnen de psychiatrie en/of verslavingszorg heeft plaats gevonden zonder het gewenste resultaat. Ook moeten de GGZ en verslavingszorg hebben geprobeerd om de problemen waar u mee zit samen aan te pakken. Pas als dat ook niet werkt, kunnen ze u verwijzen naar Dubbele-diagnose.