Huisartsen en behandelaren van GGz Breburg en Novadic-Kentron kunnen verwijzen naar Dubbele-diagnose. Behandelaren van andere GGZ- en verslavingszorginstellingen kunnen ook verwijzen, mits de cliënt woonachtig is in het verzorgingsgebied Tilburg/Breda.

Doelgroep

Alle patiënten bij wie sprake is van ernstige psychiatrische en ernstige verslavingsproblematiek behoren tot de doelgroep van het programma (het zogenaamde 'plus/plus kwadrant' in de matrix van K. Minkoff).

Een dergelijk indeling biedt ruimte voor interpretatie en is enkel functioneel, wanneer het Dubbele diagnose programma dit hanteert op een dienstverlenende wijze. Aanvullend op de ‘ernst indeling’ is het daardoor van belang altijd de context van wat verwijzers als ernstig/ernstig ervaren te wegen.

Toch zullen hiervoor voor werkbare basiscriteria moeten worden opgesteld. Doelstelling is ook om waar mogelijk de reguliere mogelijkheden van ggz en verslavingszorg (zogenaamde plus / min kwadranten) te benutten, bijvoorbeeld door patiënten te laten uitstromen naar geschikte zorgprogramma’s binnen GGz Breburg of Novadic Kentron.

Aanmeldingsformulier

Download hier het aanmeldingsformulier.