De aanmeldfunctionaris is in principe een behandelaar. Er is altijd een tweede behandelaar die bij afwezigheid van de aanmeldfunctionaris kan waarnemen.

De intaker is altijd een behandelaar (SPV, MANP/VS, basispsycholoog). De disciplines die bij het tweede gesprek aanwezig zijn, kunnen de klinisch psycholoog of psychiater zijn.