Tijdens de intake bekijkt Dubbele-diagnose samen met de cliënt wat wij kunnen betekenen. De intake duurt zes tot acht weken. Dubbele-diagnose heeft geen crisisbedden. Toch kan er al tijdens de intake worden opgenomen als we denken dat dat nodig is en er bedden beschikbaar zijn in de kliniek. Tijdens de opname wordt dan de intake afgerond.

Eerste gesprek

In het eerste gesprek krijgen client en behandelaar (verwijzer) uitleg over de aanpak van Dubbele-diagnose. Goede informatie is belangrijk, zodat iemand weet waar hij ‘ja’ tegen zegt. In het gesprek wordt ook duidelijk wat precies de hulpvraag is en wat Dubbele-diagnose voor de cliënt kan betekenen.

Terugkoppelgesprek

Na de intake komen we met een behandelplan. Daarin staat onder andere de (voorlopige) diagnose en wat de cliënt wil bereiken met de behandeling. Als de cliënt zich daarin kan vinden, kunnen we de behandeling starten. Zo niet, dan geven we advies over andere hulpverleningstrajecten.